L’anglès al centre

A banda de les sessions establertes d’hores d’anglès en el currículum, a l’escola s’introdueixen altres sessions on la llengua vehicular d’algunes matèries o part d’aquestes també són en anglès. 

En primer lloc, l’escola introdueix l’anglès a Infantil, tot i que el currículum d’aquesta etapa (segon cicle d’educació primària), no contempli la llengua estrangera com a aprenentatge curricular.

A partir de l’Etapa de Primària, l’anglès apareix a diferents àrees del currículum, de manera transversal gràcies a projectes com GEP, CLIL, AICLE, en què l’escola ha participat durant anys, amb la col·laboració d’auxiliars de conversa nadius a través d’aquests programes.

Actualment, l’aprenentatge de llengua anglesa queda incorporada de la següent manera:

  • Àmbit Artístic: visual i plàstica en anglès: de 1r a 6è
  • Àmbit Matemàtic: geometria en anglès: 3r i 4t
  • Teatre en anglès: 3r i 4t
  • Equip de Treball: “Invertebrates” 5è i 6è
  • Expressió oral en anglès amb mig grup: 6è
CICLE INICIALCICLE MITJÀCICLE SUPERIOR
Arts and CraftsArts and CraftsTheatreGeometryArts and CraftsScience (workteam)Oral English Class