Espais creatius

Espais creatius i d’aprenetatge a Ed. Primària

Els espais creatius i d’aprenentatges a primària donen continuïtat als ambients. Tot tenint en compte les característiques dels infants, es fan propostes més dirigides on es treballa el treball cooperatiu, el treball per parelles, l’aprenentatge entre iguals, etc. L’objectiu és compartir el treball (coneixement) i aprendre conjuntament.

A través de la creativitat, la manipulació de materials, la part científica i artística, entre d’altres, els infants desenvolupen la seva autonomia i les seves capacitats competencials per tal d’arribar als continguts d’una manera més vivencial. 

Al cicle inicial ens organitzem en quatre espais (dues tardes setmanals) per on passaran els vostres fills/filles al llarg del curs i estaran en el mateix taller durant unes onze o dotze sessions aproximadament. Els 4 espais són:

Espai de matemàtiques i llengua

En aquest taller experimentem amb materials manipulables que ens serveixen per interioritzar diferents aprenentatges dels continguts de matemàtiques del  currículum de cicle inicial. Construim cossos geomètrics, provem amb els tangrams, fem geoplans, mesurem i pesem objectes reals i fem exercicis de simetria.

En aquest espai també es presenten unes activitats que promouen l’aprenentatge de la llengua a través de jocs lingüístics i materials més manipulables. La metodologia resulta més activa i autònoma permetent a l’alumne anar experimentant en funció del seu nivell actual de competències i afavoreix també el treball cooperatiu entre iguals del cicle inicial. Fem servir jocs de confegir paraules o frases amb lletra de pal i lligada, jocs de tampons, escriure amb pintura, lletres magnètiques, jocs de comprensió lectora, elaboració de còmic i contes….

Experimentació  i medi

L’experimentació és fonamental en l’aprofundiment dels aprenentatges perquè  permet participar activament en el procés d’adquisició de coneixements. Els coneixements que assoleixin mitjançant l’experimentació es consoliden de manera més significativa i permeten construir una bona base per adquirir posteriors aprenentatges. Això només ho poden fer descobrint, provant, manipulant i experimentant.

En aquest espai aplicarem el funcionament de l’experimentació no només a l’àrea de medi sinó també a la vessant artística, física i de llenguatge.

Teatre  en castellà

Es prepara una obra de teatre en castellà durant les sessions establertes. Portaran el guió de l’obra de teatre a casa per aprendre el paper del seu personatge. Per ambientar una mica l’obra, els infants poden portar alguna disfressa, roba, complement, etc. que l’identifiqui amb el personatge. Aquests els podran anar portant per anar assajant, però sobretot el dia de la representació caldrà que hi siguin a l’escola. Els vostres fills/illes apuntaran a l’agenda la data de la representació, amb antelació i us convidarem a veure-la; recordeu que només poden assistir a la representació les famílies dels alumnes que fan l’obra.

Si s’escau els alumnes també podran elaborar algun tipus de decorat per la funció i en alguna ocasió representaran l’obra als companys i companyes d’educació Infantil.

Competència digital 

Per tal de desenvolupar una competència digital al cicle inicial en aquest espai es treballarà l’alfabetització tecnològica des de la vessant de l’ús responsable de les TIC, com a eina de comunicació i recerca d’informació i com a recurs per reforçar conceptes treballats a d’altres àrees curriculars. Combinarem l’ús de tauletes  i ordinadors entenent el maquinari com un mitjà per aconseguir els objectius proposats. La idea principal és anar treballant habilitats com l’ús del ratolí o de la pantalla táctil, conèixer les icones i alguns programes d’edició de textos i de recerca a un navegador. També es fa una introducció al processador de textos d’una manera lúdica i conèixer webs educatives que ajuden a practicar ensenyament assistit per ordinador.

Partint dels acords del cicle cadascun dels espais contemplen alguna proposta artística relacionada amb la seva temàtica, d’aquesta manera la vessant artística i creativa està present a tots els espais. 

A cicle inicial hi ha una tercera sessió de treball (una tarda setmanal) en què es barregen els infants de tot el cicle per crear tres tallers i realitzar l’àmbit artístic: visual i plàstica. D’aquesta manera es treballa la plàstica fent tres tallers on es treballa un artístita diferent en cadascun d’ells. Un dels tallers es realitza en llengua anglesa. 

Al cicle mitjà ens organitzem en quatre espais (una tarda setmanal) per on passaran els vostres fills/filles al llarg del curs i estaran en el mateix taller durant unes 6/7 sessions aproximadament. Els 4 espais són:

Teatre en anglès

Es prepara una obra de teatre en anglès durant les sessions establertes. Portaran el guió de l’obra de teatre a casa per aprendre el paper del seu personatge. Per ambientar una mica l’obra, els infants poden portar alguna disfressa, roba, complement, etc. que l’identifiqui amb el personatge. Aquests els podran anar portant per anar assajant, però sobretot el dia de la representació caldrà que hi siguin a l’escola. Els vostres fills/illes apuntaran a l’agenda la data de la representació, amb antelació i us convidarem a veure-la; recordeu que només poden assistir a la representació les famílies dels alumnes que fan l’obra.

Si s’escau els alumnes també podran elaborar algun tipus de decorat per la funció i en alguna ocasió representaran l’obra als companys i companyes d’educació Infantil.

Competència digital 

Per tal de desenvolupar una competència digital al cicle inicial en aquest espai es treballarà l’alfabetització tecnològica des de la vessant de l’ús responsable de les TIC, com a eina de comunicació i recerca d’informació i com a recurs per reforçar conceptes treballats a d’altres àrees curriculars. Combinarem l’ús de tauletes  i ordinadors entenent el maquinari com un mitjà per aconseguir els objectius proposats. La idea principal és anar treballant habilitats com ús del ratolí o de la pantalla táctil, conèixer les icones i alguns programes d’edició de textos i de recerca a un navegador. 

Jocs matemàtics

Ho anomenem matejocs i en aquest espai es treballa l’àmbit matemàtic des de la manipulació i experimentacó mitjantçant el joc, la sessió consta de tres parts: la primera és la d’organització i introducció on ens plantegem el que treballem, com ho treballem, el que necessitem, volem i som capaços d’assolir…, la segona part és la fase de desenvolupament de l’activitat i la tercera fase és la de conclusió que pot ser que es quedi en una reflexió individual escrita en un document o pot ser una reflexió grupal en una posada en comú.   

Llengua

Es treballa la llengua catalana amb diverses propostes didàctiques amb diversitat de textos, tant orals com tipogràfics; mitjans audiovisuals i activitats interactives entre l’alumnat.


Cicle mitjà i cicle superior

A cicle mitjà i cicle superior ens dividim en quatre equips de treball (una sessió setmanal) per on passaran els infants al llarg del curs i estaran en el mateix equip de treball unes 7/8 sessions aproximadament. Es barregen els alumnes del mateix cicle.

En els equips de treball es desenvolupen dos temes de l’àmbit de medi natural i dos temes de l’àmbit de medi social; tot emprant la metodologia del treball per projectes en la qual  l’alumnat: es fa preguntes i es planteja un objectiu, investiga, cerca informació a través de diferents fonts, prepara petites exposicions, treballa cooperativament, etc.

Els 4 equips de treball són els següents:

 A cicle mitjà: 

  • El barri de l’escola.
  • Els animals vertebrats. 
  • Les plantes. 
  • Les màquines

A cicle superior: 

  • Què hi tenim al rebost?
  • Invertebrates.
  • Persones rellevants
  • Petjada ecològica